VČSA Ervěnice - fotbalový klub - Návštěvní kniha

 Name:
Your Email address:
Your message:

<- Back  1  2  3 

Continue->

Name:Web master
E-Mail:vcsa.fotbalatlas.cz
Time:03/11/2009 at 11:57am (UTC)
Message:Pro vysvìtlenou.
Když konèil Sokol Ervìnice pøi bourání vesnice poblíž Komoøan u Mostu a stìhoval se na území mìsta Jirkova nìkdy v 70tých letech minulého století, Vznikla dohoda meze tìlovýchovnou jednotou a v té dobì prosperujícim dolem Èeskoslovenská armáda o podpoøe sportu.
TJ VÈSA Ervìnice je vlastnì celým názvem Tìlovýchovná Jednota Velkodolu ÈeskoSlovenské Armády Ervìnice. Do dnešního dne nemìl nikdo nutnost název mìnit a tak se stále jmenuje tak jak se jmenuje. Možná se objeví generální sponzor a název se zmìní podle nìj.

Name:Honza
E-Mail:honza120atlas.cz
Time:03/10/2009 at 4:03pm (UTC)
Message:Co znamená ono VÈSA v názvu?

Jste náš 78076 visitors
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free